česky  čs
english  en
Chemie (2182019)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní principy a zákonitosti obecné a fyzikální chemie v rozsahu předpokládajícím ideální chování soustav, které jsou ilustrovány na technických aplikacích.
Látkové soustavy. Základy termodynamiky (I. a II věta td.). Fyzikální rovnováhy jednosložkových a vícesložkových soustav. Reakční kinetika. Chemická rovnováha. Reakční teplo. Látkové a energetické bilance chemických procesů. Iontové rovnováhy. Elektrochemie. Elektrolýza. Galvanické články. Koroze. Přehled vybraných procesů anorganické a organické chemie. Experimentální stanovení koncentrace látky v roztoku (laboratorní úloha).
Vyučující
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
1. Úvod, látkové soustavy, složení soustav.
2. Stavové chování látkových soustav.
3. Stavové chování ideálního plynu.
4. Stavové chování reálných plynů.
5. Základy termodynamiky - 1. a 2. zákon termodynamiky.
6. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav.
7. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav.
8. Soustavy s chemickou reakcí - reakční kinetika a termochemie.
9. Soustavy s chemickou reakcí - chemická rovnováha.
10. Disociace a iontové rovnováhy.
11. Elektrochemie - elektrochemické články.
12. Elektrochemie - elektrolytické články.
13. Koroze (chemická a elektrochemická koroze, protikorozní ochrana).
14. Přehled vybraných procesů anorganické a organické chemie.
Osnova cvičení
1. Názvosloví.
2. Složení soustav - koncentrace.
3. Stavové chování ideálního plynu.
4. Soustavy s chemickou reakcí - látkové a energetické bilance.
5. Laboratorní úloha - stanovení koncentrace látky v roztoku.
6. Elektrochemie.
7. Projekt - výpočet vybraných návrhových parametrů zařízení.
Literatura
Kolářová H., Šedivý V., Šulc R.: Základy fyzikální chemie. Skriptum ČVUT
Žitný R., Krýsa J.: Chemistry (introductory course). Textbook CTU.
Moore W.: Fyzikální chemie. SNTL Praha, 1979
Russell J.B.: General chemistry, McGraw Hill, 1992
Požadavky
Vypracování laboratorního protokolu.
Složení zápočtového testu.
Klíčová slova
chemie, fyzikální chemie koncentrace, ideální plyn, fázová rovnováha, termochemie chemická reakce, elektrochemie, koroze, termodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)