Konstrukční práce (2182025)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání individuálních úloh, vztahujících se k výpočtům, návrhům variant, volbě a konstrukci jednodušších výrobních zařízení nebo skupiny zařízení složitějších.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.4.2024, 21:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)