česky  čs
english  en
Diplomový seminář (2182041)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:9Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
V návaznosti na zadání rámcového tématu diplomové práce provádí student pod vedením učitele rešerši dané problematiky, návrh variant řešení, orientační výpočty (energetické a látkové bilance a pod.), v případě experimentálních prací návrhy, resp. úpravy experimentálních stanic.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)