Diplomový seminář (2182041)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:9Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V návaznosti na zadání rámcového tématu diplomové práce provádí student pod vedením učitele rešerši dané problematiky, návrh variant řešení, orientační výpočty (energetické a látkové bilance a pod.), v případě experimentálních prací návrhy, resp. úpravy experimentálních stanic.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 21:38 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)