Oborový projekt (2182121)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:OPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Osnova
Literatura
dle pokynů vedoucích semestrálních projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 7:17 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)