česky  čs
english  en
Experimentální práce (2182702)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Měření a vyhodnocení procesních charakteristik, látkových a energetických bilancí na vybraných zařízeních v poloprovozní hale a laboratořích ústavu.
Structure
Structure of tutorial
1. Úvod. Instruktáž.
2. Odparka - měření.
3. Odparka - vyhodnocení dat.
4. Rozprašovací sušárna - měření.
5. Rozprašovací sušárna - vyhodnocení dat.
6. Homogenizační účinky míchadel - měření.
7. Homogenizační účinky míchadel - vyhodnocení dat.
8. Fermentor - měření.
9. Fermentor - vyhodnocení dat.
10. Porézní a fluidní vrstva - měření .
11. Porézní a fluidní vrstva - vyhodnocení dat.
12. Charakteristika čerpadla a tlakové ztráty okruhy - měření.
13. Charakteristika čerpadla a tlakové ztráty okruhy - vyhodnocení dat.
14. Náhradní měření.
Literarture
Fořt a kol.: Návody k laboratorním cvičením. ČVUT
Keywords
odparka, rozprašovací sušárna, fermentor, míchadlo, fluidace, charakteristika čerpadal, tlaková ztráta
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)