Experimentální práce (2183007)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:10Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Měření a vyhodnocení procesních charakteristik, látkových a energetických bilancí na vybraných zařízeních v poloprovozní hale a laboratořích ústavu.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod. Instruktáž.
2. Odparka - měření.
3. Odparka - vyhodnocení dat.
4. Rozprašovací sušárna - měření.
5. Rozprašovací sušárna - vyhodnocení dat.
6. Homogenizační účinky míchadel - měření.
7. Homogenizační účinky míchadel - vyhodnocení dat.
8. Fermentor - měření.
9. Fermentor - vyhodnocení dat.
10. Mletí - měření.
11. Mletí - vyhodnocení dat.
12. Statické směšovače - měření.
13. Statické směšovače - vyhodnocení dat.
14. Náhradní měření.
Literatura
Fořt a kol.: Návody k laboratorním cvičením. ČVUT
Požadavky
Vypracování a odevzdání protokolů.
Klíčová slova
odparka, rozprašovací sušárna, fermentor, míchadlo, statické směšovače, mletí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 9:35 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)