česky  čs
english  en
Projekt III. (2183013)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Manažerství projektu. Metodika projektování technologických staveb. Flowsheeting. Bilancování procesních linek (Excel, PRO/II). Odhady finančních nákladů staveb. Tvorba projektové dokumentace. Legislativa staveb. Smluvní vztahy v oblasti projektování a dodávky staveb.
Osnova
1. Zadání případové studie technologické stavby. Přehled problematiky projektování.
2. Koncepční varianty řešení technologické stavby. Toky hotovosti projektu - základní ekonomické úvahy.
3. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části.
4. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.
5. Tvorba proudových a technologických schémat. Hmotnostní a energetické bilance.
6. Bilancování technologické linky v programu Excel.
7. Bilancování technologické linky v programu PRO/II.
8. Projektová dokumentace - Basic Design technologické linky.
9. Projektová dokumentace - zpracování žádosti k povolení stavby.
10. Projektová dokumentace - Detail Design. Strojní dispozice technologické linky, specifikace zařízení.
11. Potrubní sítě - řešení problematiky teplotních dilatací.
12. Potrubní sítě - zpracování potrubní dokumentace technologické linky.
13. Smluvní vztahy a dodavatelské systémy. Předložení zpracovaného projektu.
Osnova cvičení
1. Zadání případové studie technologické stavby. Přehled problematiky projektování.
2. Koncepční varianty řešení technologické stavby. Toky hotovosti projektu - základní ekonomické úvahy.
3. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části.
4. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.
5. Tvorba proudových a technologických schémat. Hmotnostní a energetické bilance.
6. Bilancování technologické linky v programu Excel.
7. Bilancování technologické linky v programu PRO/II.
8. Projektová dokumentace - Basic Design technologické linky.
9. Projektová dokumentace - zpracování žádosti k povolení stavby.
10. Projektová dokumentace - Detail Design. Strojní dispozice technologické linky, specifikace zařízení.
11. Potrubní sítě - řešení problematiky teplotních dilatací.
12. Potrubní sítě - zpracování potrubní dokumentace technologické linky.
13. Smluvní vztahy a dodavatelské systémy. Předložení zpracovaného projektu.
Literatura
Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008, 265 s.
Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.
Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw Hill, 2003.
Požadavky
Klíčová slova
projektování, bilanční výpočty, technologické stavby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)