česky  čs
english  en
Chemie (2183019)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Látkové soustavy, složení soustav. Látková bilance. Fyzikální rovnováhy (soustava plynná, kapalná, pevná). Soustavy jednosložkové. Fázové diagramy jednosložkových soustav. Soustavy vícesložkové - roztoky. Reakční kinetika. Chemické rovnováhy homogenních a heterogenních soustav. Energetické bilance chemických procesů. Entalpie soustavy. Reakční teplo. Uskutečnitelnost děje. Gibbsova energie. Iontové rovnováhy. Elektrochemie. Elektrolýza. Galvanické články. Korozní děje.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)