Projekt I (2183025)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PRO1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Individuální semestrální konstrukční projekt obvykle zaměřený na návrh, pevnostní výpočet a přípravu výrobní dokumentace vybraného zařízení (např.: ohřívač, chladič, kondenzátor, vařák, odparka, jednostupňová turbína, ventilátor, čerpadlo, mechanicky míchaná nádoba s ohřevem, adsorbér, absorbér, destilační kolona) ze zpracovatelského průmyslu a z energetických systémů.
• Návrh základního konstrukčního uspořádání zařízení a definování jeho základních rozměrů.
• Základní pevnostní výpočet zařízení, výpočet pevnosti tlakových částí dle ČSN 69 0010 nebo EN 13445.
• Aplikace vybraných SW (např. pro pevnostní výpočty tlakových částí software PV Elite).
• Výkresová dokumentace pro výrobu zařízení ve formě sestavy a výrobních výkresů.
• Metodika stanovení kvalifikovaného odhadu ceny zařízení.
• Individuální projekční a konstrukční práce na projektu pod vedením určeného cvičícího.
Osnova
1. Návrh základního konstrukčního uspořádání zařízení a definování jeho základních rozměrů.
2. Základní pevnostní výpočet zařízení, výpočet pevnosti tlakových částí dle ČSN 69 0010 nebo EN 13445.
3. Aplikace vybraných SW (např. pro pevnostní výpočty tlakových částí software PV Elite).
4. Výkresová dokumentace pro výrobu zařízení ve formě sestavy a výrobních výkresů.
5. Metodika stanovení kvalifikovaného odhadu ceny zařízení.
6. Individuální projekční a konstrukční práce na projektu pod vedením určeného cvičícího.
Literatura
Doporučené vedoucím projektu dle konkrétního tématu, např.:
* Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.
* Jaššo, I. a Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení, Bratislava: Vydavaťelstvo STU, 2000, ISBN 80-227-1372-4.
* Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6
* Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9
* ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Praha: Český normalizační institut, 1993.
* ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 2:44 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)