česky  čs
english  en
Oborový projekt I k Oborovému předmětu I (2183120)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:OPP1Schválen:25.04.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent se seznámí se základy oboru Procesní technika. V rámci předmětu bude pracovat na projektu z vybrané oblasti oboru.
Osnova
Hydromechanické procesy a zařízení. Tepelné procesy a zařízení. Difúzně separační procesy a zařízení.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Hydromechanické procesy a zařízení. Tepelné procesy a zařízení. Difúzně separační procesy a zařízení.
Práce na projektu z vybrané oblasti oboru.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)