česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (2183121)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:OP1Approved:08.04.2022
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Structure
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Structure of tutorial
Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Literarture
dle pokynů vedoucích semestrálních projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)