Experimentální metody a zkoušení strojů (2211135)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Experimentální činnost obecně a metody měření základních neelektrických fyzikálních veličin v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.
Osnova
Význam a využití experimentálních metod. Nejistota měření. Metody a prostředky měření. Tenzometrie. Teplota. Tlak a rychlost v proudícím prostředí. Průtok. Hmota, síla a moment síly. Točivý dynamometr. Elektrické dynamometry. Vibrace a chvění. Základy akustiky. Zvuk a hluk
Osnova cvičení
Literatura
Remek B., Hatschbach P., Vávra J..: Experimentální metody a měření v dopravní technice, Vydavatelství ČVUT 2011
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211138 .
Klíčová slova
Dynamický jev, Experiment; Chyba, Měřicí přístroj; Převodník, Snímač, Sběr dat, Statický jev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.1.2020, 21:04 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)