česky  čs
english  en
Příslušenství kolejových vozidel (2212020)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení znalostí z navrhování příslušenství kolejových vozidel a interiérů osobních vozů, motorových a elektrických jednotek, tramvají a vozidel metra.
Vyučující
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. týden - Dráhové spalovací motory - technické parametry a charakteristiky, palivový okruh.
2. týden - Chlazení a mazání spalovacích motorů pro kolejová vozidla. Konstrukce chladičů a výměníků.
3. týden - Základní typy a charakteristiky pomocných pohonů KV. Způsoby chlazení pomocných pohonů.
4. týden - Aerodynamika vlaku, tlakové vlny, indukovaná rychlost, aerodynamika vysokorychlostních vlaků.
5. týden - Jízda v tunelu, tlakové rázy, míjení vlaků, ochrana proti změně vntřního tlaku v interiéru vozidla.
6. týden - Akustika - základní pojmy, šíření zvukových vln, hluk kolejových vozidel.
7. týden - Metody a způsoby měření hluku v kolejových vozidlech. Dopplerův jev. Tlumení hluku.
8. týden - Požadavky na řešení interiérů vozidel. Řešení podlahy, vnitřní obložení bočnic - protihluková a tepelná izolace.
9. týden - Sedadla - požadavky, provedení, konstrukce a jejich montáž do interiéru vozidla. Nosiče pro zavazadla, stanoviště pro invalidní vozíky, WC.
10. týden - Požadavky na okna a dveře pro kolejová vozidla, provedení, konstrukce. Způsoby ovládání dveří, bezpečnost dle EN 14 752. Čelní a mezivozové dveře, výhledové poměry, vnitřní interiérové dveře.
11. týden - Požadavky na osvětlení interiéru kolejových vozidel, provedení, konstrukce.
12. týden - Technické požadavky a způsoby řešení klimatizace, ventilace a topení v interiéru vozidel.
13. týden - Mezivozové přechody - požadavky, kinematika, konstrukční provedení. Zápočtový test.
Literatura
Směrnice TSI, vyhlášky UIC a normy ČSN EN.
Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212020_PRKV . Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Pro získání klasifikovaného zápočtu je požadováno úspěšné složení zkušebního testu a 75% účast na přednáškách. Je-li účast na přednáškách nižší, musí být omluvena potvrzením od lékaře.
Klíčová slova
dráhové spalovací motory,pomocné pohony, akustika, interiéry vozidel, ventilace, klimatizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)