česky  čs
english  en
Příslušenství spalovacích motorů (2212048)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Palivová ústrojí zážehových i vznětových spalovacích motorů. Elektronické systémy regulace. Opatření k redukci škodlivých látek ve výfukových plynech. Hluk spalovacích motorů a jeho tlumení.
Osnova
1. Tvorba směsi u zážehových motorů
2. Charakteristiky a provedení karburátorů
3. Vstřikování lehkoodpařitelných paliv
4. Komplexní elektronické systémy motormanagementu
5. Tvorba směsi u vznětových motorů
6. Přehled konstrukcí vstřikovacích systémů pro vznětové motory
7. Nestacionární průtok palivovým systémem, pohyb paliva ve spalovacím prostoru
8. Přídavná zařízení palivových systémů
9. Elektronické řízení vstřiku u vznětových motorů
10. Mechanismus tvorby škodlivin ve výfukových plynech spalovacích motorů
11. Opatření ke snížení exhalací u zážehových motorů
12. Opatření ke snížení exhalací u vznětových motorů
13. Základní způsoby tlumení hluku, provedení tlumičů hluku
14. Čištění provozních hmot spalovacích motorů
Osnova cvičení
Literatura
Baumruk, P.: Příslušenství spalovacích motorů, Vydavatelství ČVUT 2002
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211048 .
Klíčová slova
palivové ústrojí, elektronické systémy regulace, redukce exhalací
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)