Dopravní, letadlová a kosmická technika (2213014)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:12.04.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní znaky konstrukce a zkoušení pozemních dopravních prostředků, jejich řídicích systémů, leteckých konstrukcí a pohonů letadel. Přístupnou seminární a diskusní formou i s pobytem v laboratořích jsou prezentována vybraná témata ze základních oblastí dopravní a letadlové techniky. Seznámení s možnostmi navazujícího magisterského studia v oboru, spolupráce s praxí u renomovaných firem i v rámci projektů řešených zúčastněnými pracovišti.

! Pozor na komplikovanější organizaci předmětu!
Podrobnosti najdete v Informacích k předmětům a projektům na
https://dms.fs.cvut.cz/12120/Public .
Osnova
Osnova cvičení
1. Zážehový a vznětový motor, pracovní oběhy, přeplňování
2. Charakteristiky motorů, exhalace
3. Spojky, převodovky, hřídele a klouby
4. Brzdy, nápravy a řízení
5. Vozová brzda - jízdní odpory, spotřeba paliva, exhalace
6. Formule Student/SAE -studentská tvůrčí činnost v praxi ? tým CTU Cartech
7. Úvod do kolejových vozidel -simulace jízdy podvozku
8. Diagnostika elektronických systémů automobilu
9. Úvod do letadlové techniky. Historie.
10. Letecké konstrukce. Zatížení leteckých konstrukcí. Letecké materiály. Kompozity.
11. Pohony letadel.
12. Řízení letounu. Základní systémy letadel. Přístrojové palubní vybavení letadel.
13. Praktická ukázka aplikace CAD, CFD, MKP, experimentálních a laboratorních činností při projektování a vývoji a letadel.
Literatura
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2213014_DLKT .
Klíčová slova
dopravní technika, letadlová technika, kosmická technika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.7.2024, 17:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)