česky  čs
english  en
Základy konstrukce kolejových vozidel (2213018)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy, názvosloví konstrukčních skupin KV. Základní funkce jednotlivých komponent kolejových vozidel.
Vyučující
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kolář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden - Stručná historie a milníky ve vývoji kolejových vozidel.
2. týden - Charakteristiky a parametry kolejových dopravních systémů - železnice a MHD.
3. týden - Systémové požadavky kladené na kolejová vozidla - rozbor a analýza požadavků.
4. týden - Základní odborné názvosloví a pojmy, koncepční řešení kolejových vozidel a uspořádání pojezdu.
5. týden - Uspořádání pojezdu dle UIC 612, základní parametry kolejového vozidla.
6. týden - Výpočet obrysu pro konstrukci vozidla dle UIC 505 - šířkové zúžení, výškové omezení.
7. týden - Výpočet obrysu pro konstrukci podvozku, výpočet obrysu pro konstrukci článkových tramvají.
8. týden - Stabilita pohybu podvozku v koleji, skluzové poměry a síly při jízdě podvozku v oblouku.
9. týden - Vypružení vozidla, výpočet vlastních frekvencí a vlastních kmitových tvarů. Kritéria bezpečnosti.
10. týden - Primární vypružení a základní prvky a způsoby vedení dvojkolí v rámu podvozku - nákladní a osobní vozy, komentář známých konstrukcí.
11. týden - Primární vypružení a základní prvky a způsoby vedení dvojkolí v rámu podvozku - hnací vozidla - komentář známých konstrukcí.
12. týden - Sekundární vypružení, prvky a způsoby provedení vozidel, varianty uložení skříně na podvozcích - komentář známých konstrukcí.
13. týden - Řešení pohonu dvojkolí, rozdělení, ukázky základních příkladů konstrukčních řešení.


Literatura
Douda, P., Heptner, T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996
Pohl, R., Novotný, C.: Železniční vozidla II , Vydavatelství ČVUT Praha, 2003
Švejnoch Vl., Doc.,Ing., CSc. : Teorie kolejových vozidel, EoR ČVUT Praha
Kolář, J. Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. 276 s. ISBN 978-80-01-04262-5.

Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2213018_ZKKV .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Pro získání zápočtu je požadována 85% účast na přednáškách, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na přednáškách nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.
Klíčová slova
Kolejový dopravní systém, kolejová vozidla, obrysy, vypružení, pohon dvojkolí .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)