česky  čs
english  en
Koncepční řešení kolejových vozidel (2216005)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:06.04.2011
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Seznámení studentů s architekturou modulární stavby moderních kolejových vozidel a jejich vazby na technické a ekonomické požadavky provozu a na infrastrukturu včetně interoperability. Analýza provozních podmínek moderních kolejových vozidel v ČR, v Evropě a ve světě. Principy koncepčních řešení a nových vývojových trendů v konstrukci elektrických a dieselelektrických lokomotiv, osobních vozů a netrakčních jednotek, elektrických i motorových regionálních jednotek pro příměstskou i venkovskou dopravu, vysokorychlostních jednotek a dále vozidel městské hromadné dopravy - konvenční metro, metro na pneumatikách, automatické metro, městské nízkopodlažní tramvaje.
Structure
Architektura modulární stavby moderních kolejových vozidel
Technické a ekonomické požadavky provozu a vazba na infrastrukturu
Interoperabilita a analýza provozních podmínek moderních kolejových
vozidel v ČR, v Evropě a ve světě.
Koncepčních řešení a nových vývojových trendy v konstrukci :
elektrických lokomotiv
dieselelektrických lokomotiv
osobních vozů a netrakčních jednotek
elektrických jednotek
motorových regionálních jednotek
vysokorychlostních jednotek
vozidel metra-konvenční metro
metro na pneumatikách,
automatické metro,
nízkopodlažní tramvaje.
Literarture
Requirements
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2216005_KRKV .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 85% účast na cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na cvičeních nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)