Vývoj železnic a kolejové dopravy (2216021)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:16.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Historický vývoj železnic. Výklad vývoje technických principů kolejové dopravy.
Osnova
Klasifikace kolejových dopravních systémů.
Energetika kolejové dopravy.
Historie vývoje pozemních dopravních prostředků.
Vývoj infrastruktury kolejové dopravy.
Klasifikace kolejových vozidel.
Vývoj hnacích vozidel - parní trakce, motorová trakce, elektrická trakce.
Vývoj tažených vozidel - nákladní a osobní vozy.
Vysokorychlostní kolejová doprava - infrastruktura a vozidla.
Systémy městské hromadné dopravy.
Vývoj vozidel městské hromadné dopravy.
Průmysl kolejových vozidel.
Provoz železnic.
Zkoušení a homologace kolejových vozidel.

Osnova cvičení
Literatura
Douda, P., Heptner, T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996
Pohl, R., Novotný, C.: Železniční vozidla II , Vydavatelství ČVUT Praha, 2003
Požadavky
Klíčová slova
Kolejový dopravní systém, vývoj, historie, kolejová vozidla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2021, 17:37 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)