česky  čs
english  en
Numerické metody v letadlové a kosmické technice (2221222)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:OP1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení se softwarovými produkty CAD/CAE pro návrh konstrukcí v letecké a kosmické technice, zejména na aplikace numerických výpočtů problémů proudění, pružnosti a pevnosti a mechanismů.
Vyučující
Ing. Tomáš Čenský Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Tomáš Sommer Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
1. blok (1. - 3. týden): 3D CAD, ECAD
Pincipy parametrického modelování ve 3D, základy sestav a tvorby výkresové dokumentace, seznámení s elektrotechnickými CADy
2. blok (4. – 6. týden): Numerické řešení proudění tekutin
Matematické modely proudění, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení úloh pro subsonické a supersonické potenciální proudění. Modelování turbulence. Modelování geometrie, tvorba výpočetní sítě. Stabilita řešení, konvergence. Zpracování výsledků.
3. blok (7. – 10. týden): Metoda konečných prvků v pružnosti a pevnosti
Nosníkové prvky, 1D, 2D a 3D geometrie. Zobecněné síly a posuvy. Skořepiny, skořepinové elementy, klasifikace skořepinových prvků. MKP výpočty laminátů. Výpočet modálních vlastností.
4. blok (10.-13. týden) Numerická řešení mechanismů
Tvorba mechanického modelu, tuhá a poddajná tělesa, propojení s MKP. Typy okrajových podmínek a jejich aplikace. Definice pohybů těles a jejich vazeb.
Osnova cvičení
1. blok (1. - 3. týden): CAD a ECAD
Parametrické modelování 3D sestav, praktický návrh elektronické konstrukce – návrh schématu a DPS.

2. blok (4. – 6. týden): Numerické řešení proudění tekutin
Praktické cvičení – tvorba modelu a sítě, 2D úloha, 2D úloha se stlačitelností, 3Dmodel – vnější proud, turbulentní modely, zpracování výsledků.

3. blok (7. – 10. týden): Metoda konečných prvků v pružnosti a pevnosti
Praktické cvičení - 1D, 2D, 3D prvky, skořepiny, skořepinové elementy. MKP výpočty laminátů. Výpočet modálních vlastností.

4. blok (10. – 13. týden): Numerická řešení mechanismů
Tvorba mechanického modelu, propojení s MKP. Aplikace okrajových podmínek, definice pohybů těles a jejich vazeb.
Literatura
- J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
- J. Fořt, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
- J. Fořt, K. Kozel, P. Louda, J. Fürst: Numerické metody řešení problémů proudění III.,ČVUT, 2004
- Kanócz, A. Španiel, M.: Metoda konečných prvků v mechanice poddajných těles. ČVUT v Praze, 1998
- Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
- Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav – doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
CFD, MKP, CAE, CAD, ECAD, numerické řešení, proudění, Navier-Stokesovy rovnice, proudění podzvukové, nadzvukový, potenciální, numerické řešiče, modelování turbulence, výpočetní síť, stabilita, metoda konečných prvků, nosníkové prvky, skořepina, skořepinové prvky, lamináty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)