česky  čs
english  en
Letadlová a kosmická technika (2222052)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LKTSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická technika. Studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi. V oblasti kosmické techniky seznamuje studenty s kosmickým prostředím, orbitální mechanikou, kosmickými pohony a nosiči, umělými tělesy a pozemním zabezpečením.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Robert Theiner Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Historie a vývoj letadlové a kosmické techniky, kategorizace letadel
2. Základní návrhové filosofie stavby letadel a role stavebních předpisů při jejích utváření
3. Bezpečnost, spolehlivost a letová způsobilost letadlové techniky
4. Zatížení letounu, násobek, letová obálka provozních násobků
5. Hmotnosti (provozní, návrhové), centráž, hmotnosní obálka, diagram platící zatížení – dolet
6. Konstrukce základních částí letounu – křídlo, ocasní plochy
7. Konstrukce základních částí letounu – trup, pohonná jednotka
8. Konstrukce základních částí letounu – podvozek, letadlové systémy
9. Kosmické prostředí – fyzikálně-technické souvislosti, vakuum, plazma, záření, kosmická tříšť, mikrogravitace
10. Orbitální mechanika – keplerovská dynamika, oběžné dráhy, základní manévry
11. Pohony a nosiče – reaktivní kosmické pohony, pohonné látky, vícestupňový nosič
12. Umělá kosmická tělesa – rozdělení typů, subsystémy, užitečné vybavení, specifika pilotovaných letů
13. Pozemní segment a organizace – výroba, kosmodromy, komunikace, průběh mise, kosmonautika ve světě a v ČR
Osnova cvičení
Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.
V části věnované kosmické technice bude hlavní pozornost věnována základním parametrům oběžných drah, ukázkám základních manévrů, výpočtu spotřeby pohonných látek a srovnání jednostupňového a vícestupňového nosiče.
Literatura
• Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4
• Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0
• Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3
• Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005
• Roskam, J.: Airplane Design, Roskam Aviation and Engineering Corporation Rt4, Box 274, Otava, Kansas, 1989
• Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3. vydání, Reston VA: AAIA, Inc., 1999, ISBN 1-56347-281-0
• Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3
• Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.
• M. Macdonald, V.Badescu (ed.): The International Handbook of Space Technology, Springer, 2014, ISBN 978-3-642-41100-7
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Letecké konstrukce, Aerodynamika, Letecké materiály, Systémy letadel, Letecké pohonné jednotky, Kosmonautika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)