česky  čs
english  en
Letadlová a kosmická technika (2222052)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LKTSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen jako úvodní předmět do oboru letadlové techniky pro studenty bakalářského studia. Předmět slouží jako teoretická podpora projektu a bakalářské práce z oblasti letadlové techniky zaměřené na leteckcé draky, motory a kosmonautiku. První blok je zaměřen na získání přehledu o leteckých konstrukcích a jejich provozních zatížení, leteckých materiálech, výrobních technologiích a letadlových systémech. Druhý blok seznamuje se základny letecké aerodynamiky. Návazná motorářská část se přehledově zabývá principy a typy leteckých pohonných jednoek. Kosmická část předkládá vstupní informace z oblasti kosmické techniky.
Osnova
1. Rozdělení letadel, jejich základní části. Konstrukce křídel, přenos ztížení.
2. Obratový a poryvový násobek, obálka násobků.
3. Vztlaková mechanizace, řídící plochy.
4. Letadlové soustavy.
5. Letecké materiály.
6. Letecké výrobní technologie.
7. Úvod do letecké aerodynamiky.
8. Experimentální aerodynamika.
9 Pohon letadel.
10 Letecké vrtule.
11. Kosmické prostředí a astrodynamika.
12. Technická řešení pro kosmické aplikace.
13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.
Osnova cvičení
1. Případy zatížení. Přenos zatížení. Provozní a početní zatížení.
2. Obratový a poryvový násobek.
3. Konstrukce obálky násobků.
4. Podvozky a tlumiče.
5. Příklady použití kovových a kompozitních materiálů.
6. Spojování kompozitních konstrukcí.
7. Letecké profily.
8. Měření rychlostí a tlaků.
9. Propulze a účinnost pohonných jednotek.
10. Aerodynamické charakteristiky vrtulí.
11. Jednoduché kosmické manévry.
12. Konstrukčně-provozní problematika v kosmickém prostoru.
13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.
Literatura
- Slavík, S. Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1999, ISBN 80-01-01671-4
- Flaška, M. Štekner, B.: Speciální letecké technologie. 4. vyd. Praha, ČVUT, 1996. 308 s. ISBN 80-01-01419-3
- Brož, V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 2001, ISBN 80-01-02347-8
- Hanus, D. Pohon letadel, skripta FS ČVUT, 2008, ISBN 978-80-01-04104-8
- Daněk, V: Mechanika kosmického letu, CERM, 2018, ISBN 978-80-7204-984-4
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Letecké konstrukce, Aerodynamika, Letecké materiály, Systémy letadel, Letecké pohonné jednotky, Kosmonautika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)