Dálkově řízené letouny (2222061)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:DRLSchválen:25.04.2017
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zaměřuje na moderní koncept přístupu k vývoji a návrhu letadlové avioniky, kde si jednotlivé HW bloky vyměňují data pomocí vysokorychlostních přenosů. Existující předpisová základna a sdílení leteckého prostoru definují požadavky na přesnost, spolehlivost a funkčnost elektronických systémů i v případě výskytu poruchy. V předmětu se studenti dozvědí detaily ohledně požadavků na tzv. safety-critical multi-senzorové systémy, metody zpracování dat z přeurčených systémů, metody detekce poruch, způsob volby primárního výpočetního a kontrolního systému v paralelních architekturách, sběrnicové technologie a metody testování/certifikace leteckých přístrojů.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Integrovaná modulární avionika - její vývoj, standardizace, architektura a použití (A380, B787, UAV).
2. Koncept Performance Based Navigation (PBN), související požadavky na senzorové vybavení a přesnost měřených veličin.
3. Analogové a digitální palubní informační systémy a jejich hierarchické struktury.
4. Principy a systémy pro zajištění spolehlivosti řídicích a informačních systémů a subsystémů.
5. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich vývoj.
6. Software a jeho architektura, návrh avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Prokazování způsobilosti a životní cyklus.
7. Začlenění systému inerciální navigace do řídicích struktur letadel a kosmických prostředků.
8. Prostředky monitorování letadlových a kosmických systému - rozhraní k řídicím algoritmům.
9. Způsoby řízení zálohovaných systému (leteckých motoru - FADEC, EEC, atd.)
10. Průmyslové sběrnice v letectví, architektura letadlových a space sběrnic: ARINC 429, 629, 659. CSDB, ASCB, AFDX, MIL-1553, STANAG 3910, CAN, CANaerospace, SpaceWire, TTP, FlexRay, IEEE-1394.
11. Primární a sekundární displeje, jejich napojení na letové, navigační a radiolokací systémy, multifunkční systémy EFIS, ECAM, EICAS, systémy nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS).
12. Certifikační proces při návrhu avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. ICAO, EASA, letecký zákon, netransferované výrobky. Standard TSO, požadavky a očekávané výstupy při certifikaci SW podle DO-178 a HW podle DO-160.
13. Metody analýzy a testování EMI a EMS letadlových systému. Pravidla návrhu letadl. systému z hlediska EMC.
Osnova cvičení
1. Úvod, náplň cvičení, zadání individuální domácí práce.
2. Seznámení s vývojovými prostředky pro řešení projektů.
3. Prezentace první části individuální práce.
4. Měření - soubor úloh - AHRS jednotka ? standardní atmosféra.
5. Měření - soubor úloh - Magnetický kompas ? kalibrace a určení kurzu.
6. Měření - soubor úloh - Určování orientace ? polohové úhly.
7. Měření - soubor úloh - Algoritmy fúze dat ? IMU a magnetometr.
8. Měření - soubor úloh ? Systémy řízení.
9. Řešení individuální domácí práce - exkurze.
10. Řešení individuální domácí práce.
11. Řešení individuální domácí práce.
12. Řešení individuální domácí práce.
13. Zápočty.
Literatura
- Cary R. Spitzer: The Avionics Handbook (Electrical Engineering Handbook), CRC Press, 2007, ISBN: 978-0-84938-348-9
- Jitendra R. Raol: Multi-Sensor Data Fusion, CRC Press, 2009, ISBN 9781439800034.
- Erik Blasch, DRDC Valcartier, Eloi Bosse, DRDC Valcartier, Dale Lambert: High-Level Information Fusion Management and Systems Design, Artech House, 2012, ISBN: 978-1-60807-151-7.
Klíčová slova
AHRS, UAV, automatické řízení, senzory a jejich přesnost, algoritmy fúze dat, komplementární a kalmanův filtr, kalibrace, korekce hard a soft iron distorzí, standardní atmosféra
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 29.5.2024, 23:40 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)