česky  čs
english  en
Oborový projekt (2222092)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:25.02.2013
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Koncepční návrh vybrané letecké části konstrukce, tj. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení potřebného zatížení, vytvoření CAD modelu konstrukčního řešení, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
Structure
Structure of tutorial
1.) Zadání
2.) Rešerše a sběr podkladů
3.) Rešerše a sběr podkladů
4.) Systémový návrh
5.) Analýza zatížení
6.) CAD model
7.) Pevnostní analýza.
8.) CAD model
9.) CAD model
10.) Zpracování zprávy
11.) Zpracování zprávy
12.) Zpracování zprávy
13.) Prezentace a obhajoba
Literarture
Podle zadání stanoví vedoucí projektu.
Requirements
Doporučený předmět: PV předmět-Letadlová technika.
Keywords
Letecká konstrukce, CAD konstrukční systémy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)