česky  čs
english  en
Oborový projekt II. (2222122)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:OP2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Zadání Oborového projektu II vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Náplní je konstrukční návrh vybrané části konstrukce letounu včetně tvorby 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, stanovení zatížení a dimenzování navržené konstrukce a pevnostní analýza, návrh a provedení experimentu navržené součásti (pokud je požadován). Závěrem je vypracování technické zprávy popisující navržené řešení.
Structure
Structure of tutorial
Individuální podle zadaného tématu pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Literarture
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Requirements
Absolvování předmětů Projekt I a předmětu Letectví a kosmonautika.
Keywords
Letecká konstrukce, CAD systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)