Oborový projekt II. (2222122)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:OP2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Oborového projektu II vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Náplní je konstrukční návrh vybrané části konstrukce letounu včetně tvorby 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, stanovení zatížení a dimenzování navržené konstrukce a pevnostní analýza, návrh a provedení experimentu navržené součásti (pokud je požadován). Závěrem je vypracování technické zprávy popisující navržené řešení.
Osnova
Osnova cvičení
Individuální podle zadaného tématu pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování předmětů Projekt I a předmětu Letectví a kosmonautika.
Klíčová slova
Letecká konstrukce, CAD systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 16:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)