česky  čs
english  en
Patobiomechanika (2241067)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:PBMSchválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Patobiomechanika zkoumá vzájemnou souvislost mezi mechanickým zatížením, mechanickýcm chováním a vznikem a vývojem patologických stavů.
Vyučující
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
- Vymezení pojmů 1: buňka, tkáň, orgán a orgánová soustava, organizmus + aplikace na člověka
- Vymezení pojmů 2: zdraví, nemoc, fyziologie, etiologie, patogeneze, patologie, příčiny nemocí, klinická manifestace choroby, diagnóza, stádia nemoci
- Buněčné základy patofyziologických dějů
- Zánět
- Spojité modely pro mechanobiologické procesy
- Klasifikace nemocí oběhové soustavy včetně hypertenze
- Vliv proudění krve a napjatosti ve stěně tepny na vznik a rozvoj aterosklerózy
- Konstitutivní chování tepen a stárnutí a arterioskleróza
- Ruptura aneuryzmatu a disekce aorty jako mezní stavy cévní stěny
- Klasifikace nemocí pohybového aparátu
- Osteoartróza a osteoporóza jako mechanobiologické děje
- Lomová mechanika a mezní stavy kosti
- Civilizační onemocnění jako nemoci z nesouladu
Osnova cvičení
- aging a výpočet rychlosti tlakové pulzní vlny
- pole napjatosti a deformace na rozhraní céva-cévní náhrada
- pole napjatosti a deformace v aneuryzmatu břišní aorty a hodnocení rizika ruptury
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)