česky  čs
english  en
Biomechanika II. (2241719)
Departments:odbor biomechaniky ()
Abbreviation:BM2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět poskytuje výklad principů modelování v úlohách biomechaniky. Praktická aplikace je provedena v úlohách
pružnosti aplikovaných na cévy a úlohách kinematiky a dynamiky aplikovaných v segmentech svalově-kosterního
systému.
Teacher's
Ing. Miloslav Vilímek Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
· Principy modelování v biomechanice
· 2D výpočtový model pro určení napjatosti a deformace cév (a dalších tubulárních struktur)
· 3D výpočtový model pro určení napjatosti a deformace cév (a dalších tubulárních struktur)
· Mechanika kosterního svalu (stavba, princip kontrakce, závislost síla-rychlost, závislost síla-délka, EMG)
· Mechanika kosterního svalstva (aktuátor sval-šlacha, dynamika svalu)
· Modelování svalově-kosterního systému (základní modely, MIMO, MISO, SISO, přenosová funkce)
· Modelování svalově-kosterního systému (inverzní dynamická úloha, stanovení svalových sil optimalizací)
· Modelování svalově-kosterního systému (simulace činnosti pohybového aparátu, statická vs. dynamická
optimalizace)
· Mechanika velkých kloubů – kyčelní kloub
· Mechanika velkých kloubů – kyčelní kolenní kloub
· Mechanika velkých kloubů – klouby horní a dolní končetiny
· Biomechanika páteře
· Dentální biomechanika
Structure of tutorial
Literarture
· Křen J., Rosenberg J., Janíček P. (2006) Biomechanika. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
· Valenta J., Konvičková S., Valerián D. (1999) Biomechanika kloubů člověka. Vydavatelství ČVUT, Praha.
· Konvičková S., Valenta J., Mareš T. (2007) Biomechanika svalstva člověka. Vydavatelství ČVUT, Praha.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)