Projekt I. (2303019)
Departments:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Abbreviation:PRO1Approved:22.01.2024
Valid until: ??Range:0P+3C+0L
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Téma předmětu je zadáváno individuálně podle zaměření studenta v rámci specializace Letadlové motory.
Structure
Předmět Projekt I. navazuje na předměty 1. semestru studia navazujícího magisterského programu Letectví a kosmonautika - specializace Letadlové motory.
Literarture
Literaturu k projektu doporučí vedoucí projektu na základě zadání projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 0:28 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)