Projekt III. (2303025)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:PRO3Schválen:22.01.2024
Platí do: ??Rozsah:0P+3C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Téma předmětu je zadáváno individuálně podle zaměření studenta v rámci specializace Letadlové motory.
Osnova
Předmět Projekt I. navazuje na předměty 3. semestru studia navazujícího magisterského programu Letectví a kosmonautika - specializace Letadlové motory.
Literatura
Literaturu k projektu doporučí vedoucí projektu na základě zadání projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 23:39 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)