Dynamika strojů (2311006)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Lineární nekonzervativní mechanický systém. Modální a spektrální matice. Řešení přechodového a ustáleného harmonického režimu pomocí modální transformace. Redukce, kondenzace matematického modelu. Inverzní vzorce. Identifikace lineárních systémů: přímá metoda, referenční buzení, rozdílová metoda, vyhlazení frekvenčního přenosu. Numerické metody řešení problému vlastní hodnoty. Podmíněnost úloh v lineární dynamice. Ladění a rekonstrukce. Transformace a rozklady matic.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 10:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)