česky  čs
english  en
Kmitání mechanických soustav (2311062)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:KMSSchválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Soustavy s jedním stupněm volnosti. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání. Přibližné metody diskretizace kontinua. Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání. Torzní kmity. Ohybové kmity. Krouživé kmity. Pružné ukládání strojů. Ladění parametrů soustav. Řízené tlumení vibrací. Základy nelineárního kmitání.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Přibližné metody diskretizace kontinua.
Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce.
Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání.
Torzní kmity.
Ohybové kmity.
Krouživé kmity.
Pružné ukládání strojů.
Ladění parametrů soustav.
Řízené tlumení vibrací.
Základy nelineárního kmitání.
Osnova cvičení
Diskrétní soustavy s 2 stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Metoda konečných prvků. Přímé odvození matice tuhosti.
MKP - rovinný rám - elastostaika a dynamika
Ohybové a krouživé kmity.
Torzní kmity
Pružné ukládání strojů.

Literatura
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Stejskal V., Stejskal S.: Mechanika výrobních strojů a zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B (skripta). Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)