česky  čs
english  en
Kmitání mechanických soustav (2311074)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Přibližné metody diskretizace kontinua. Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání. Torzní kmity. Ohybové kmity. Krouživé kmity. Pružné ukládání strojů.
Ladění parametrů soustav. Řízené tlumení vibrací. Základy nelineárního kmitání.
Teacher's
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2017/2018
Structure
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Přibližné metody diskretizace kontinua.
Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce.
Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání.
Torzní kmity.
Ohybové kmity.
Krouživé kmity.
Pružné ukládání strojů.
Ladění parametrů soustav.
Řízené tlumení vibrací.
Základy nelineárního kmitání.
Structure of tutorial
Literarture
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Stejskal V., Stejskal S.: Mechanika výrobních strojů a zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B (skripta). Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)