česky  čs
english  en
Řízené mechanické systémy (2311078)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:ŘMSApproved:31.05.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Systémový popis a linearizace. Laplaceova transformace. Vlastnosti dynamických systémů, stabilita lineární a nelineární. Syntéza regulátoru z přenosů, root locus. Frekvenční přenos Bode. Stavová zpětná vazba. Úvod do teorie optimálního řízení. LQR. Výstupní zpětná vazba, pozorovatel. Diskrétní řízení, Fourierova transformace, Z-transformace. Návrh diskrétního řízení emulací, vzorkovací teorém. Návrh diskrétního řízení přímo. Nelineární řízení, zpětnovazební linearizace. Nelineární řízení, NQR, SMC.
Teacher's
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2020/2021
Structure
Systémový popis a linearizace.
Laplaceova transformace.
Vlastnosti dynamických systémů, stabilita lineární a nelineární.
Syntéza regulátoru z přenosů, root locus.
Frekvenční přenos
Bode.
Stavová zpětná vazba.
Úvod do teorie optimálního řízení.
LQR.
Výstupní zpětná vazba, pozorovatel.
Diskrétní řízení, Fourierova transformace, Z-transformace.
Návrh diskrétního řízení emulací, vzorkovací teorém.
Návrh diskrétního řízení přímo.
Nelineární řízení, zpětnovazební linearizace.
Nelineární řízení, NQR, SMC.
Structure of tutorial
Systémový popis a linearizace.
Laplaceova transformace.
Vlastnosti dynamických systémů, stabilita lineární a nelineární.
Syntéza regulátoru z přenosů, root locus.
Frekvenční přenos
Bode.
Stavová zpětná vazba.
Úvod do teorie optimálního řízení.
LQR.
Výstupní zpětná vazba, pozorovatel.
Diskrétní řízení, Fourierova transformace, Z-transformace.
Návrh diskrétního řízení emulací, vzorkovací teorém.
Návrh diskrétního řízení přímo.
Nelineární řízení, zpětnovazební linearizace.
Nelineární řízení, NQR, SMC.
Literarture
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Štecha, J., Havlena, V.: Teorie dynamických systémů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993
Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Khalil, H.: Nonlinear systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)