česky  čs
english  en
Mechanika III. (2311103)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:ME3Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2+3
Semestr:4Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia. Cílem předmětu je vládnutí sestavení mechanického a matematického modelu dynamiky mechanické soustavy rovinné i prostorové, metody řešení analytické. Zvládnutí kmitání soustav s 1 a 2 stupni volnosti.
Osnova
Literatura
Valášek M., Stejskal V., Březina J.: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
M. Valášek a kol.: Mechanika C, rukopis, ČVUT, Praha 2004 – skripta v přípravě.
V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
K. Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, Technický průvodce, SNTL, Praha 1986.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw–Hill, New York 1988.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)