česky  čs
english  en
Mechatronika (2313023)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:MCHSchválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy. Konkrétní příklady. Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap. Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika. Bionika. Metody podpory tvořivosti v Japonsku. Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM. Metodologie návrhu mechatronických systémů.
Vyučující
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2023/2024
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy.
Konkrétní příklady.
Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap.
Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika.
Bionika.
Metody podpory tvořivosti v Japonsku.
Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM.
Metodologie návrhu mechatronických systémů.
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Beneše, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
Andrejsek, K.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)