česky  čs
english  en
Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky (2313040)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:19.12.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s obsahem inženýrské práce po absolvování oborů Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Biomechanika a lékařské přístroje, Přístrojová a řídicí technika, Matematické modelování v technice formou ukázky typického inženýrského projektu v jednom z těchto oborů.
Studenti jsou po úvodním přehledu oborů v trvání 2 týdnů rozděleni do týmů po 5 studentech a týmy si zvolí projekty. Jednotlivé týmy sledují zvolený projekt návrhu jistého výrobku v oboru v trvání 7 týdnů. Následně v trvání 2 týdnů navštíví exkurzí některé podniky v oboru a připravují prezentaci obsahu projektu pro ostatní. V posledních 2 týdnech studenti prezentují obsah svého projektu pro ostatní.
Příklady projektů: návrh vozítka SegWay, návrh robota, návrh bezpilotního letadla, vývoj protézy kolena, vysokootáčkový elektromotor, mikroobrábění, návrh turbíny.
Osnova
1. Přehled oborů AME, MTR, BLP, PŘT, MMT a projektů
2. Přehled oborů AME, MTR, BLP, PŘT, MMT a projektů, rozdělení na týmy a volba projektu
3. Jednotlivé projekty - úvodní specifikace
4. Jednotlivé projekty - návrh konceptů
5. Jednotlivé projekty - fyzikální model
6. Jednotlivé projekty - simulační model
7. Jednotlivé projekty - konstrukční řešení
8. Jednotlivé projekty - výroba a montáž
9. Jednotlivé projekty - exeprimentální ověření
10. Exkurze do podniků a příprava prezentace
11. Exkurze do podniků a příprava prezentace
12. Prezentace obsahu projektu pro ostatní týmy
13. Prezentace obsahu projektu pro ostatní týmy, zápočet
Literatura
1. M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
2. P.Beer, R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill, New York 1988.
3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Klíčová slova
aplikovaná mechanika, mechatronika, Inženýrský projekt
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)