česky  čs
english  en
Technické aplikace materiálů (2321067)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:18.04.2008
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Hlavní skupiny inženýrských materiálů a jejich charakteristiky. Materiálové vlastnosti mechanické, fyzikální, chemické pro kovy, polymery, keramiku, kovová skla a kompozity.
Rozdělení a označování materiálů dle EN. Materiál a jeho role v inženýrském návrhu technického objektu. Volba materiálu s ohledem na užitné vlastnosti. Typické aplikace u jednotlivých druhů materiálu v energetice, dopravě, chemii, elektrotechnice i biomedicíně.
Teacher's
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Jiří Cejp CSc.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
1. Základní skupiny technických materiálů a charakteristiky jejich vlastností, rozdělení a
označování materiálů dle EN, metoda optimální volby materiálu pro danou aplikaci
2. Materiálová problematika energetických centrál na fosilní paliva
3. Materiálová problematika lehkovodních tlakových jaderných elektráren
4. Vybrané aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu
5. Moderní kovové materiály na aplikace v dopravě
6. Aplikace kompozitů v leteckém a automobilovém průmyslu
7. Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů
8. Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu
9. Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí
10. Široké uplatnění konstrukčních polymerních materiálů
11. Aplikace materiálů vyrobených práškovou metalurgií
12. Progresivní konstrukční keramika
13. Aplikace nových perspektivních materiálů v mezním stavu (nanomateriály, kovová
skla,tvarová paměť)
Structure of tutorial
Návrh materiálu pro zadanou součást, dílec, konstrukční celek, nástroj.
Volba materiálu na tlakovou nádobu. Použití metody výběru dle kriteria LBB
( leak-before-break).
Vysokoteplotní koroze v plynu, kontrola použití materiálu na konkrétní aplikaci.
v oxidujícím prostředí za vysoké teploty.
Hodnocení dlouhodobého namáhání konstrukčních plastů.
Test biokompatibility-růst buněčné populace na pyrolytickém uhlíku.
Exkurze na vybrané pracoviště.
Literarture
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[3] MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
Requirements
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Keywords
Užitné vlastnosti, materiálové charakteristiky, inženýrský návrh, aplikace materiálu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)