česky  čs
english  en
Fyzikální metalurgie (2321071)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
The course deals with the relationship between the properties of technical materials and degradation processes, ie material failure, fatigue, creep, corrosion, wear and radiation damage.

Teacher's
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Termodynamika čistých kovů a slitin
2. Difúze v kovech a slitinách
3. Fázové přeměny
4. Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky
5. Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky
6. Deformační chování kovů a slitin
7. Zpevňovací mechanismy
8. Odpevňovací pochody (zotavení a rekrystalizace)
9. Rozvoj porušení a lom
10. Lomová mechanika
11. Únava a únavové poškození
12. Tečení a lom při tečení
13. Koroze, opotřebení a radiační poškození
Structure of tutorial
Termodynamika, exponent a modul zpevnění, lomová mechanika, aktivační energie rekrystalizace, únavové zkoušky
Literarture
[1] JANOVEC, J., MACEK, K., ZUNA, P. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] PLUHAŘ, J. a kol. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, ALFA Praha 1987
[3] FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003
Requirements
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena
Keywords
Termodynamika, difúze, fázové přeměny, poruchy krystalové mřížky, plastická deformace, zpevňování, zotavení a rekrystalizace, lomová mechanika, únava, tečení, koroze, opotřebení, radiační poškození.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)