Nano a biomateriály (2321074)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií, vazby mezi nanomateriály a biomateriály, nanoprášky, nanotrubice, fluereny, povrchy a nanomateriály, praktické aplikace ? průmysl, energetika, medicína. Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů a jejich vztah k živému systému. Imunitní systém, testy biokompatibility, sterilizace. Morfologie, drsnost a tribologické vlastnosti povrchu biomateriálů. Aplikace tenkých vrstev a povlaků.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 7:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)