česky  čs
english  en
Biomateriály a biotolerance (2321079)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:BBSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů a jejich vztah k živému systému. Metody určení struktury a složení materiálu. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Testy biokompatibility.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Krčil Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
• Filip P., Progresivní typy biomateriálů, Skripta, VŠB-TU Ostrava 1995
• Beznoska S., Umělé náhrady lidských kloubů, SNTL, Praha 1987
• Black J., Biological Performance of Materials, Marcel Dekker, N.Y., 1992
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)