česky  čs
english  en
Chemické a fyzikální vlastnosti plastů (2321081)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:02.05.2017
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Přednášky okrývají vztahy fyzikálních a chemických vlastností polymer-ních materiálů. Důraz je kladen na vysvětlení a pochopení specifických pojmů a jejich vzájemných souvislostí.
Teacher's
prof. RNDr. Petr Špatenka CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Základy chemie polymerních materiálů
2. Aditiva do plastů a jejich funkce
3. Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů
4. Fyzikální a chemické vlastnosti
5. Tepelné vlastnosti (12118)
6. Tokové vlastnosti (12118)
7. Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti
8. Lomové chování polymerních materiálů
9. Degradační procesy v polymerních materiálech
10. Polymerní směsi a slitiny
11. Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastností jednotlivých typů
12. Experimentální metody zkoumání vlastností
13. Technické pryže, struktura a vlastnosti
Literarture
MEISSNER, B. a V. ZILVAR. Fyzika polymerů: Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 360 s.
DUCHÁČEK, V. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. 278 s. ISBN 80-7080-617-6.
MLEZIVA, J. a J. ŠŇUPÁREK. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Sobotáles, 2000. 537 s. ISBN 80-85920-72-7.
CALLISTER, W.D. Materials science and engineering: an introduction. 7th ed. New York: Wiley, 2007. xxv, 721, [188] s příl. ISBN 978-0-471-73696-7.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)