česky  čs
english  en
Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů (2321082)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:02.05.2017
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Kompozit je tvořený několika druhy různých materiálů. Je specifický tím, že v matrici jsou v náhodném nebo geometricky uspořádaném rozložení částice, které mají zpevňující funkci. Kompozitní materiály jsou materiály vytvářené dle požadovaných vlastností. Předmět zahrnuje výčet vlastnos-tí kompozitních složek a jejich vzájemné interakce. Navazuje na předmět Chemické a fyzikální vlastnosti polymerních materiálů.
Teacher's
prof. RNDr. Petr Špatenka CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Zimní 2020/2021
Structure
1. Úvod, historie, definice kompozitu, rozdělení
2. Vláknové kompozity
3. Umělá a přírodní vlákna pro kompozity
4. Částicové kompozity
5. Materiály pro vláknové a částicové komponenty
6. Matrice pro kompozity reaktivní pryskyřice
7. Matrice pro kompozity termoplastická
8. Spojení výztuž matrice
9. Lomové chování kompozitních materiálů
10. Materiálové charakteristiky kompozitů
11. Zkoušení kompozitních materiálů
12. Chemická odolnost a koroze
13. Abrazivní a erozivní opotřebení
Literarture
EHRENSTEIN, G W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009, 351 s. ISBN 978-80-86960-29-6.
KOŘÍNEK, Z. Počítačová podpora, Kompozity, www.volny.cz/zkorinek/
MATTHEWS, F a R. RAWLINGS. Composite materials: engineering and science. 1st ed. New York: Chapman & Hall, 1994, viii, 470 p. ISBN 0412559706
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)