česky  čs
english  en
Nano a biomateriály (2321083)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:NBMRSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:4Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět přibližuje posluchačům dvě skupiny perspektivních materiálů. První představují ty, které jsou vyrobeny pomocí nanotechnologií, jsou označovány jako nanomateriály a využívají se pro nové konstrukční prvky, součásti a přístroje, spojené především s biosystémy. Druhou skupinou jsou pak pokročilé biomateriály, jejich přehled a užití v medicíně, z hlediska vlastností, struktury a vztahu k živému systému (biokompatibilita).
Vyučující
Ing. Jan Krčil Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Nanokompozitní materiály na bázi kovů, polymerů a keramiky.
2. Nanokompozitní povlaky, jejich příprava, vlastnosti a využití.
3. Nanočástice, nátěry s nanočásticemi, jejich aplikace, přínosy a zdravotní rizika.
4. Nanomateriály na bázi uhlíku a jeho alotropických modifikací.
5. Problematika 3D tisku nanomateriálů.
6. Vysokoentropické slitiny (HEA).
7. Možnosti využití vysokoentropických slitin (HEA) pro skladování vodíku.
8. Biokompatibilita a její testování, biokompatibilní materiály.
9. Nanostrukturované povlaky, jejich příprava, vlastnosti a využití.
10. Biodegradovatelné materiály na bázi kovů.
11. Biodegradovatelné materiály na bázi polymerů.
12. Nanostrukturování polymerních implantátů.
13. Problematika 3D tisku biomateriálů.
Literatura
[1] STARÝ, Vladimír, František DENK. Biomateriály a biotolerance. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06741-3. URL
[2] MYHRA, Sverre a John C. RIVIÈRE. Characterization of Nanostructures. Boca Raton: CRC Press, 2012. ISBN 978-0-429-13281-0 URL
[3] WONG, Joyce Y. a Joseph D. BRONZINO. Biomaterials. Boca Raton: CRC Press, 2019. ISBN 978-0-429-11652-0
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)