česky  čs
english  en
Materiálové inženýrství (2321084)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MINSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je analýzou základních přístupů materiálového inženýrství jako interdisciplinárního oboru, který vychází z fyziky, chemie i dalších technických oborů, ale zajímá se i o poznatky z medicíny, ekonomie a ekologie. Navazuje na předměty Fyzikální metalurgie, Kovové materiály, Nekovové materiály a Experimentální metody studia materiálů.
Vyučující
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do předmětu
2. Poruchy krystalové mřížky, deformace a odpevňování
3. Zkoušení kovových materiálů, difuze a fázové přeměny
4. Tepelné zpracování ocelí, proces porušení a lomová mechanika
5. Degradační procesy v materiálech, polymerní materiály.
6. Struktura polymerů a její vliv na vlastnosti, vliv teploty a času na vlastnosti polymerních materiálů.
7. Zkoušení polymerních materiálů. Kompozitní materiály.
8. Světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie
9. Difrakce , metody pro zjišťování chemického složení materiálů
10. Metody pro diagnostiku povrchů, vrstev a povlaků, oceli a litiny
11. Materiály pro klasickou a jadernou energetiku, materiály pro potravinářský, chemický a petrochemický průmysl, materiály pro automobilový a dopravní průmysl
12. Nástrojové materiály
13. Neželezné kovy a jejich slitiny
Osnova cvičení
Cvičení – cvičení budou zaměřena na řešení příkladů z problematiky:
• Fyzikální metalurgie
• Nekovových materiálů
• Experimentálních metod studia
• Kovových materiálů
Literatura
FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.
MACEK, K., J. JANOVEC, P. JURČI a P. ZUNA. Kovové materiály. Vyd.1. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-101-3513-1.
JURČI, P. Nástrojové oceli ledeburitického typu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 221 s. ISBN 978-80-01-04439-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. 1999. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.
MACEK, K., F. HNILICA a V. STARÝ. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03934-2.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2003. ISBN 80-720-4283-1.
EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.


Klíčová slova
Fyzikální metalurgie, Kovové materiály, Nekovové materiály, Experimentální metody studia materiálů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)