česky  čs
english  en
Letecké a kosmické materiály (2321085)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:LKMSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:4Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristiky základních vlastností leteckých a kosmických materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce při respektování základních požadavků, týkajících se hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.
Vyučující
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Vladimír Mára Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Specifika a požadavky na letecké materiály – základní materiálové vlastnosti, způsoby zpracování materiálů
2. Únava materiálu – vliv cyklického zatěžování na vlastnosti materiálů, charakteristika únavového poškození
3. Creep – vliv zvýšených teplot na vlastnosti materiálů, charakteristika creepového poškození
4. Degradační procesy – enviromentální vlivy (působení vlhkosti, UV záření, koroze, opotřebení)
5. Způsoby ochrany leteckých materiálů
6. Kvalitativní fraktografie – základní popis fraktografických metod, morfologie lomových ploch
7. Hliník a jeho slitiny – charakteristika, vlastnosti a základní rozdělení, využití v letectví
8. Hořčík a jeho slitiny – charakteristika, vlastnosti a základní rozdělení, využití v letectví
9. Titan a jeho slitiny – charakteristika, vlastnosti a základní rozdělení, využití v letectví
10. Železo a slitiny železa – vysokopevné, korozivzdorné a žáropevné materiály pro letecké aplikace
11. Slitiny na bázi niklu a kobaltu – materiály pro vysokoteplotní aplikace
12. Nekovové materiály – polymerní a kompozitní systémy, materiály na bázi keramiky
13. Aditivní technologie – 3D tištěné materiály, jejich vlastnosti a využití v leteckém průmyslu
Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.
[2] VOJTĚCH, D. Materiály a jejich mezní stavy. VŠCHT Praha, 2010. ISBN 978-80-7080-741-5
[3] GIALANELLA, S., MALANDRUCCOLO, A. Aerospace Alloys. Springer Cham, 2020. ISBN 978-3-030-24440-8
[4] DUTTON, S., KELLY, D. a BAKER, A. Composite Materials for Aircraft Structures. AIAA, 2004. ISBN 978-1-56347-540-5
[5] FLOWER, H. M. High Performance Materials in Aerospace, Springer Dordrecht, 2012. ISBN 978-94-010-4296-3
Požadavky
Požadavky
1. 100% docházka na cvičení.
2. vypracované, odevzdané a uznané protokoly ze cvičení.
3. vypracování, odevzdání a prezentace individuální semestrální práce na zvolené téma z oblasti leteckých a kosmických materiálů dle stanovených požadavků.
Klíčová slova
krystalová mřížka, zpevňování materiálů, lomové chování, koroze, mechanické vlastnosti, deformace, enviromentální vlivy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)