česky  čs
english  en
Technické aplikace materiálů (2321086)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:TAMSchválen:06.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Materiál a jeho role v inženýrském návrhu technického objektu. Volba materiálu s ohledem na užitné vlastnosti. Typické aplikace u jednotlivých druhů materiálu v energetice, dopravě, chemii, elektrotechnice, biomedicíně i dalších odvětvích.
Osnova
• Vybrané aplikace materiálů v chemickém a potravinářském průmyslu
• Možnosti využití neželezných kovů a jejich slitin
• Aktuální aplikační spektrum pro lité materiály
• Aplikace kompozitů v leteckém průmyslu
• Použití kompozitů v automobilovém průmyslu
• Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů
• Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu
• Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí
• Aplikace konstrukčních polymerních materiálů
• Využití nástrojových ocelí pro práci za tepla a za studena

Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[3] MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
Požadavky
Vypracování protokolů ze cvičení, prezence na cvičeních
Ověření studijních výsledků: písemné, ústní
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)