Technologie a materiály 1 (2321089)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:TM1Schválen:18.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti budou seznámeni s rozdělením technických materiálů, druhy fází a přeměn, rovnovážnými diagramy. Další témata: mechanické vlastnosti, tepelné a chemicko-tepelné zpracování. Vybrané neželezné kovy a jejich slitiny. Rozdělení a vlastnosti plastů pro použití v praxi. Kompozitní materiály, členění a vlastnosti.
Vyučující
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
1. Přehled a rozdělení technických materiálů
2. Struktura materiálů, fáze
3. Difuze a fázové přeměny.
4. Vlastnosti materiálů
5. Deformace a rekrystalizace
6. Základní mechanické vlastnosti
7. Oceli, tepelné a chemicko - tepelné zpracování
8. Oceli – rozdělení, vlastnosti
9. Oceli – použití, litiny
10. Neželezné kovy – rozdělení vlastnosti
11. Plasty – rozdělení, vlastnosti
12. Kompozitní materiály – rozdělení, vlastnosti
13. Další technické materiály (keramika, dřevo)
Literatura
Povinná literatura:
CALLISTER, W. D. Jr. and RETHWISCH, D. G. Callister's Materials Science and Engineering. 10th Edition. Wiely, 2020. ISBN: 978-1-119-45391-8.
ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.
VOJTĚCH, D. Materiály a jejich mezní stavy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-741-5.
Podklady k přednáškám v elektronické podobě
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 20:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)