česky  čs
english  en
Experimentální metody studia materiálů (2321505)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:EMSMApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2L
Semestr:1Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Metody analýzy materiálů se zaměřením na analýzy strukturní, fázové, textur a pro analýzu mřížkových vad a stanovení zbytkových pnutí (rentgenová a elektronová difraktografie). Metody zobrazovací: světelná a elektronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie.
Teacher's
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
• Světelná mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Konfokální mikroskopie, metody světelné spektroskopie pro analýzu (GDOES, atd.)
• Elektrony, interakce se vzorkem, transmisní elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)
• Transmisní elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Speciální metody TEM (HV TEM, HR TEM)
• Skenovací elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)
• Skenovací elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Elektronová difraktografie (pro fázovou analýzu, pro určení zbytkových pnutí, textur a pro analýzu mřížkových vad)
• Rentgenová spektroskopie a mikroanalýza chemického složení, EDS, WDS, XRS
• Metody SPM
• Kvantitativní rentgenová mikroanalýza
• Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza I (Augerova spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, SIMS, LAMMA, jaderné metody)
• Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza II
Structure of tutorial
Literarture
• Macek K. a kol. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-03934-2
• Macek K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003. ISBN80-01-02659-0
• Karlík M. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)