česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství (2322091)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:18.04.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Na základě předběžného zadání bakalářské práce studenti pod vedením svých vedoucích zpracují rešerši shrnující a hodnotící prostudovanou literaturu se zvláštním zřetelem na experimentální metodiku využitelnou pro vlastní zpracování bakalářské práce. Případně mohou zmínit plánovaný experiment nebo zhodnotit dosud získané poznatky či výsledky.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Dle doporučení vedoucího bakalářské práce
Requirements
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Výroba a ekonomika ve strojírenství, kteří budou obhajovat bakalářskou práci na Ústavu materiálového inženýrství.
Keywords
Literární rešerše, experiment, zpracování výsledků, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)