česky  čs
english  en
Projekt I (2322115)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:PRO1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:1Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.
Structure
Výuka probíhá dle domluvy s vyučujícím dané skupiny
Literarture
Odborná literatura k zadané problematice doporučená vedoucím práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)